FELINOTERAPIE

 2_elias

Výklad slova FELINOTERAPIE

Felinoterapie je obdoba jiných zooterapií, jakými jsou například canisterapie nebo hipoterapie. V naší republice je to prozatím méně známá forma práce používaná zejména v Mladé Boleslavi.  Svou tradici však má v USA, sousedním Německu a dalších zemích světa, kde pomáhá v obdobách našich ústavů sociální péče, ve věznicích, v nemocnicích, ve školách…. Zbývá jen dodat, že hlavní úlohu při této formě terapie má kočka.

 Dsc04775

Jaké může být praktické využití  felinoterapie v obecné praxi

Sociální a psychická podpora u dětí i seniorů, řešení rodinných krizí, úmrtí partnera, kladné ovlivňování stresových reakcí, korigování chování u školní mládeže, podporování optimistické nálady či atmosféry u jedince i kolektivu, zmírnění vnímání zdravotních potíží včetně  bolesti po chirurgických zákrocích, zkrácení doby pobytu v nemocnici, kladný koterapeutický vliv u diagnóz jako je deprese, úzkost, autismus, hypertonie, mozková mrtvice, apoplexie, mentální retardace, revmatismus, svalová dystrofie u dětí, smyslové vady, tělesná postižení a handicapy, poruchy chování a vývoje u dětí a mládeže, psychosomatická onemocnění a hypochondrie.

 Jaké jsou formy práce s kočkou v našem dětském domově:

 1. AAT (Animal Assisted Therapy)

Tento termín označuje terapii přítomností kočky, kdy zvíře tvoří nedílnou součást terapeutického procesu. Jde o ryze individuální přístup k dítěti ve speciálně vybudované terapeutické místnosti s prvky snoezelenu. Terapii provádí pouze osoba k tomu určená.

 2.  AAA (Animal Assistend Activites)

Interaktivní forma : návštěvní služba, kdy kočka přichází do zařízení v určitý den, v našem případě na maximálně 12 hodin. Polovinu tohoto času stráví pasivně, ve druhé části je v přímém kontaktu s dětmi pod dohledem zodpovědné osoby.

 Výběr mezi použitím AAA nebo AAT v konkrétním dni  je dán aktuální potřebou.  Výhodou je, že oba způsoby lze operativně prolínat a kombinovat.

Jaké kočky používáme

Pro felinoterapii využíváme 2 kočky plemene Ragdoll.

o       Kočička Glorie je vhodná zejména pro přímou terapeutickou činnost,

o       kocourek Eliáš je určen výhradně pro klasickou návštěvní službu.

Navzájem se velmi dobře snášejí, vzájemný respekt lze pozorovat i ve vztahu s canisterapeutickým pejskem Endym, který je rovněž nedílnou součástí našich aktivit v oblasti zooterapie.