Kontakt

Název organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Čelakovského 1270/1, 736 01  Havířov-Podlesí

Datová schránka organizace:

iijnpvv

Mapa

IČO:   

48004774

DIČ:

CZ48004774

Telefon:  

596 411 212

                                               

                                                

Ředitelka:

Mgr. Ladislava Hilbertová  

e-mail: 

ladislava.hilbertova@ddhavirov.cz

telefon:  

603 841 992

   

Zástupkyně ředitelky:   

Mgr. Jana Paloncy

e-mail:     

jana.paloncy@ddhavirov.cz

telefon:    

603 368 546

   

Ekonomka:   

Alena Kvíčalová  

e-mail:               

alena.kvicalova@ddhavirov.cz

     telefon:     739 454 474

Sociální pracovnice:    

Bc. Petra Peřinová 

e-mail:     

petra.perinova@ddhavirov.cz

     telefon:      731 120 510
   

Vedoucí školní jídelny: 

Pavla Veselská

e-mail:    

pavla.veselska@ddhavirov.cz

   

Vedoucí vychovatelka/Školní metodik prevnce: 

Žaneta Maroszová  

e-mail:       

zaneta.maroszova@ddhavirov.cz

     telefon:    739 454 484

Telefonní linka pro odpolední hodiny a dny pracovního klidu (výchovná část):      732 983 693

Úřední e-mailová adresa:                   ddsjha@po-msk.cz

Na úřední e-mailovou adresu je možno zasílat dokumenty typu: DOC, JPEG, JPG, PDF, XML,  do velikosti 20MB.