Pěstounská péče

Jaké jsou formy náhradního rodičovství

Kdo je pěstoun a kdo adoptivní rodič

Mezi nejčastější formy náhradního rodičovství patří pěstounství a adopce (osvojitelství). Pěstoun má svěřené dítě do péče, vychovává ho, dítě u něj bydlí a on se o něj stará stejně jako rodiče v běžných rodinách. Má ale omezená některá rodičovská práva, na jejich výkon pak potřebuje souhlas rodičů nebo rozhodnutí soudu. Osvojitel neboli adoptivní rodič přijímá dítě plně za své včetně všech rodičovských práv, dítě osvojením získává příjmení po osvojitelích.

Kdo může být náhradním rodičem

Náhradními rodiči mohou být manželé s vlastními mladšími i staršími dětmi, bezdětné páry, ženy a muži bez partnera/partnerky, maminky samoživitelky a tatínci samoživitelé, homosexuální páry a ženy, muži nebo páry s již vlastními odrostlými dětmi. Nejdůležitějším předpokladem je hezký vztah k dětem, energie a chuť pomoci dítěti a ochota na sobě pracovat. 

Jak se stát náhradním rodičem

Proces, který vás na cestě za náhradním rodičovstvím čeká

 • 1
  Kontaktování oddělení náhradní rodinné péče

  Nejdříve je potřeba zkontaktovat oddělení náhradní rodinné péče (nebo příslušnou pracovnici OSPOD) v obci s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště (též najdete pod označením Orgán sociálně-právní ochrany dětí – zkratka OSPOD). Využít můžete Elektronický portál územních samospráv (do vyhledávání jednoduše zadáte obec, v níž bydlíte, a systém vám najde obec s rozšířenou působností – ORP).

 • 2
  Schůzka na úřadě

  Schůzku na úřadě vám doporučujeme domluvit si telefonicky předem, aby na vás sociální pracovníci měli dostatek času. Po první informativní schůzce na úřadě budete vyzváni k vyplnění žádosti a dotazníku. Jejich vzory najdete také na stránkách MPSV.

 • 3
  Doložení podmínek bezpečné péče

  Na úřadě vám upřesní, jaké všechny další dokumenty budete muset doložit. Může jít např. o doklad o zdravotním stavu, příjmu apod. Bude potřeba posoudit i další osoby, které s vámi žijí v domácnosti, tedy i vaše děti. Pracovnice OSPOD bude také chtít domluvit návštěvu u vás v domácnosti. Bude ji zajímat, jakou máte dispozici bytu, jak upravíte své bydlení před příchodem dítěte aj.

 • 4
  Odeslání kompletní žádosti na krajský úřad

  Když OSPOD tyto podklady od vás zpracuje, pošle vaši kompletní žádost na krajský úřad, který má na starosti vaše odborné a psychologické posouzení.

 • 5
  Odborné posouzení

  Odborné posouzení udělá krajský úřad na základě všech dokumentů, psychologické posouzení provede psycholog určený krajským úřadem. Ze zákona je dáno, že každý žadatel absolvuje odborné přípravy v rozsahu 48 hodin pro žadatele o tzv. „dlouhodobou“ pěstounskou péči a osvojení a přípravy v rozsahu 72 hodin pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

 • 6
  Absolvování odborných příprav

  Odborné posouzení udělá Krajský úřad na základě všech dokumentů, psychologické posouzení provede psycholog určený krajem. Ze zákona je dáno, že každý žadatel absolvuje odborné přípravy v rozsahu 48 hodin pro žadatele o tzv. „dlouhodobou“ pěstounskou péči a osvojení a v rozsahu 72 hodin pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

 • 7
  Čekání na dítě

  Poté, co krajský úřad vydá kladné rozhodnutí a vy se stanete náhradním rodičem, čekáte na dítě, pro které budete tím nejvhodnějším novým rodičem právě vy. 

int(1)

Kalendář

Terapeutická místnost s prvky snoezelenu

Logo_prisp_organizace_msk