Kontaktujte nás

.

59 641 12 12 

Datová schránka: iijnpvv

.

Úřední e-mail: ddsjha@po-msk.cz


Dětský domov a Školní jídelna

Čelakovského 1270/1

736 01  Havířov-Podlesí

Telefonní linka pro odpolední hodiny a dny pracovního klidu (výchovná část):      732 983 693

 

IČO:   

48004774

DIČ:

CZ48004774

Telefon:  

596 411 212

                                               

                                                

Ředitelka:

Mgr. Ladislava Hilbertová  

e-mail: 

ladislava.hilbertova@ddhavirov.cz

telefon:  

603 841 992

   

Zástupkyně ředitelky:   

Mgr. Jana Paloncy

e-mail:     

jana.paloncy@ddhavirov.cz

telefon:    

603 368 546

   

Vedoucí vychovatelka / školní metodik prevence:   

Bc. Žaneta Maroszová

e-mail:               

zaneta.maroszova@ddhavirov.cz

telefon:

739 454 484

Sociální pracovnice:    

Bc. Petra Peřinová 

e-mail:     

petra.perinova@ddhavirov.cz

telefon: 731 120 510
   

Vedoucí školní jídelny: 

Pavla Veselská

e-mail:    

pavla.veselska@ddhavirov.cz

   

Ekonomka: 

Alena Kvíčalová  

e-mail:       

alena.kvicalova@ddhavirov.cz

telefon: 739 454 474

int(1)

Kalendář

Terapeutická místnost s prvky snoezelenu

Logo_prisp_organizace_msk