Informace pro veřejnost

MSK Den otevřených dveří 28.9.2017

V souvislosti s chodem dětského domova a volnočasovými aktivitami dětí umístěných v dětském domově jsou stanoveny tyto návštěvní dny:

každá středa od 15:30 hod. do 17:30 hod.,

každá neděle od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Tyto návštěvy se uskuteční vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě. Návštěvu je nutno nahlásit min. 2 dny před jejím uskutečněním.

Rodiče/osoby odpovědné za výchovu dětí umístěných v dětském domově vyzvedávají děti na víkendový, prodloužený nebo prázdninový pobyt v dohodnutém termínu v době od 14:00 hod. do 16:00 hod. Dítě, pokud není předem dohodnuto jinak, nebude předáno rodičům/osobám odpovědným za výchovu před nebo po tomto čase. Předání dítěte z pobytu či vycházky zpět do domova se uskutečňuje v dohodnutý čas, nebo max. 15 minut před tímto dohodnutým časem.

Pobyty dětí/dítěte je nutno hlásit alespoň 14 dní před jejich uskutečněním.

Ve výjimečných případech a po předchozí telefonické domluvě mohou být termíny a čas návštěv a pobytů posunuty.

Přebírající osoba si je vědoma skutečnosti, že po celou dobu pobytu dítěte v jeho péči přebírá za dítě plnou právní odpovědnost. Přebírající osoba se zavazuje, že po dobu pobytu dítěte v jeho péči si zajistí pracovní volno své či jiného dospělého příslušníka rodiny, a to za účelem zajištění řádného dohledu nad svěřeným dítětem, a že dítě včas a vpořádku přiveze nazpět do dětského domova.

Hostitelská péče