Historie

HISTORIE A SOUČASNOST DD A ŠJ

Historie

Dětský domov v Havířově byl zřízen odborem školství a kultury rady ONV v Ostravě vlistopadu 1957. Návrh k založení DD v Havířově zazněl na zasedání MNV v Havířově v roce 1956, a to vzhledem k mimořádné těžké situaci dětí ve značném počtu zdejších rodin.

Domov byl vybudován v objektu, ve kterém měla původně sídlit MŠ, na ul. Dvořákově 21. Dětský domov byl určen pro děti předškolního věku s kapacitou 50 míst. Při domově byla současně zřízena mateřská škola o dvou třídách, která pečovala o děti 12 hodin denně včetně sobot a nedělí.

Děti byly přijímány buď z dětských domovů pro děti do 3 let, kde byly již umístěny dříve, nebo z rodin, kde pro ně nebyla zaručena řádná výchova. Průměrný počet dětí byl 45 - 48.

Děti ve velké míře migrovaly. Některé původně umístěné děti se vracely do rodin, protože pominuly důvody k jejich umístění a také šestileté děti nastupující školní docházku, přecházely do školních dětských domovů mimo město Havířov.

V r.1969 byla kapacita dětského domova okresním hygienikem upravena na 35 - 45 míst. Významným mezníkem v historii dětského domova se stal školní rok 1985 – 1986. V tomto školním roce se mění Dětský domov pro děti předškolního věku na Dětský domov pro děti od 3 do 15 let. Poprvé neodcházeli prvňáčci do jiných dětských domovů se školou, ale zůstali v původním dětském domově a nastoupili do ZŠ a do ZvŠ v Havířově.

Dalším významným mezníkem je školní rok 1989-1990. Nevyhovující stávající objekt dětského domova na ulici Dvořákově byl nahrazen zrekonstruovanou budovou bývalé mateřské školy v Havířově na ulici Čelakovského 1. Rekonstrukce trvala 30 měsíců, kolaudace proběhla v březnu 1990. Objekt pak byl uveden do „obyvatelného stavu“ během 14 dnů díky obrovské pomoci členek Českého svazu žen, členů Českého svazu chovatelů a zahrádkářů a v neposlední řadě také studentů a učňů. V dubnu 1990 byl celý domov přestěhován a 33 dětí s nařízenou ústavní výchovou zde nalezlo prostorné místnosti s vestavěnými kuchyňskými linkami, místnosti pro různé zájmové činnosti, ale hlavně dětské pokoje pro dvě, maximálně tři děti (ve staré budově spalo na pokoji až deset dětí). Součástí nového areálu byla rozsáhlá zahrada a asfaltové hřiště.

V letech 1990-1993dětském domově vznikla jedna rodinná buňka s maximální kapacitou 10 dětí. Zde se pravidelně střídali dva vychovatelé, kteří měli dvoudenní služby. V této rodinné buňce vše fungovalo jako později v dětských domovech rodinného typu. Další děti byly ve dvou výchovných skupinách. Kapacita výchovné skupiny byla 12 dětí. Všechny děti navštěvovaly MŠ, ZŠ, ZVŠ nebo OU v okolí dětského domova. Chodily do různých zájmových kroužků v dětském domově i mimo něj. Významným způsobem se měnilo i tzv. kolektivní oblékání dětí. Děti už nechodily ve stejném oblečení, ale každému dítěti bylo oblečení zakupováno individuálně.

V období 1993-2005 již fungovaly v domově tři rodinné buňky. Celková kapacita zařízení v současnosti se postupně snížila z 30 na 24 dětí (každá rodinná buňka, později rodinná skupina má kapacitu 8 dětí ve věku od 3 do 18 případně 19 let). Život dětí v rodinných skupinách se více podobá životu ve skutečných rodinách. Každá skupinka má svůj zařízený obývací pokoj, kde tráví volný čas. Také vaření méně náročných jídel, úklidy a práce s prádlem probíhají již přímo na skupinkách. 

V roce 1995 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a v roce 2000 pak drobnější stavební úpravy, které zlepšily celkový provoz zařízení. Díky větší informovanosti se dětský domov dostal více do povědomí lidí, přibylo také sponzorů, kteří svými příspěvky, dary, ale i pomocí a podporou zpříjemňují dětem pobyt v domově.

V průběhu roku 2009 probíhá průběžná obnova vybavení dětských pokojíků – nový nábytek, podlahové krytiny. Na přání dětí byly jejich pokojíky vymalovány barevně. Také společenské prostory na jednotlivých rodinných skupinách doznaly rozsáhlých změn – nové sedačky, elektronika, podlahová krytina, pestré malby a výzdoba zdí.  

int(1)

Kalendář

Terapeutická místnost s prvky snoezelenu

Logo_prisp_organizace_msk