ArcelorMittal

MINIGRANTY OD SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA  smile

V rámci projektu Minigranty 2012 pro neziskové organizace darovala opět společnost ArcelorMittal Ostrava finanční částku na miniprojekt příspěvkové organizaci Dětský domov a ŠJ v Havířově.

Cílem miniprojektu s názvem „Povlečené postýlky, uspí nás jak andílky“ bylo pořízení nového ložního povlečení pro všechny děti ze tří rodinných skupinek v dětském domově. Za darovanou částku, která činila 5 000 Kč, bylo zakoupeno bavlněné ložní povlečení v různých barevných kombinacích. Zprostředkovatelem minigrantu byla zaměstnankyně společnosti ArcelorMittal Ostrava paní Bc. Šárka Jurková. Patronem této akce byla paní Bc. Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení Firemní odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Novy-obrazek   Novy-obrazek-1

 

MINIGRANTY OD SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA smile

Již po druhé, v rámci projektu Minigranty 2011 pro neziskové organizace, darovala společnost ArcelorMittal Ostrava finanční částku na miniprojekt příspěvkové organizaci Dětský domov a ŠJ v Havířově.

Cílem miniprojektu s názvem „Sedět u jednoho stolu chceme všichni pohodlně a spolu“ byla výměna již hodně opotřebovaných jídelních stolů i židlí za nové, a to pro jednu ze tří rodinných skupinek v dětském domově. Za darovanou částku, která činila 10 000 Kč, byly zakoupeny do prostoru kuchyňky nové jídelní stoly, židle, podsedáky a válenda. Zprostředkovatelem minigrantu byla zaměstnankyně společnosti ArcelorMittal Ostrava paní Šárka Jurková. Patronem této akce byl pan Josef Buryan, ředitel pro řízení dceřiných společností a poradce generálního ředitele ArcelorMittal Ostrava.

Podpořením tohoto miniprojektu se dětem zlepšilo prostředí náhradního domova i kultura společného stolování.

Arcelormittal

POMÁHÁME TAM, KDE JE TŘEBA“ smile

 V rámci projektu Minigranty 2011 pro neziskové organizace, vyhlášeného a financovaného akciovou společností ArcelorMittal Ostrava, darovala tato společnost částku v hodnotě 20 000 Kč na miniprojekt s názvem „Vytváříme pocit rodinného krbu“ pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a Školní jídelna Havířov.

Zprostředkovatelem byla paní Šárka Jurková, která návrh zpracovala a požádala o příspěvek na minigrantový projekt. Patronát nad projektem převzal sám ředitel pro investice, společnosti ArcelorMittal Ostrava, pan Anopp Nair. Za získanou částku byly nakoupeny a instalovány 3 nové elektrické sporáky se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou pro rodinné skupinky v dětském domově. Dětský domov tak díky minigrantům a nelhostejnému přístupu zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava získal moderní elektrospotřebiče nejenom jako pomůcku pro vaření dětí.

VESELÉ DOUČOVÁNÍ

Díky nadačnímu fondu Albert v letošním roce realizujeme

projekt s názvem Veselé doučování.

Prostřednictvím grantového programu Bertík pomáhá 2018

zkvalitníme oblast výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Do dětského domova budou během tohoto roku docházet studenti, kteří budou s cílovou skupinou dětí realizovat zejména přípravu na vyučování, přičemž se zaměříme na upřednostnění principu individuálního přístupu. Studenti budou dbát pokynů vychovatelů, ale dostanou i prostor pro uplatnění takových metod práce, které udělají přípravu na vyučování dětem pestřejší, zajímavější a zábavnější. Za cílovou skupinu dětí považujeme především děti prvního stupně základní školy a předškolní děti.

Jsme moc rádi, že našim dětem takto můžeme pomoci odstranit mezery ve vzdělávání formou tohoto individuálního přístupu při přípravě na vyučování. Předškoláci budou náležitě připraveni na vstup do první třídy, kam se již velmi těší. Budou mít  možnost zažít školní úspěchy, dohnat spolužáky z běžných rodin, vyrovnat se jim, a tak se snadněji a úspěšněji zapojí do běžného života.

BERTÍKU, DĚKUJEME!!! J