Nadační fond Albert

VESELÉ DOUČOVÁNÍ

Díky nadačnímu fondu Albert v letošním roce realizujeme

projekt s názvem Veselé doučování.

Prostřednictvím grantového programu Bertík pomáhá 2018

zkvalitníme oblast výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Do dětského domova budou během tohoto roku docházet studenti, kteří budou s cílovou skupinou dětí realizovat zejména přípravu na vyučování, přičemž se zaměříme na upřednostnění principu individuálního přístupu. Studenti budou dbát pokynů vychovatelů, ale dostanou i prostor pro uplatnění takových metod práce, které udělají přípravu na vyučování dětem pestřejší, zajímavější a zábavnější. Za cílovou skupinu dětí považujeme především děti prvního stupně základní školy a předškolní děti.

Jsme moc rádi, že našim dětem takto můžeme pomoci odstranit mezery ve vzdělávání formou tohoto individuálního přístupu při přípravě na vyučování. Předškoláci budou náležitě připraveni na vstup do první třídy, kam se již velmi těší. Budou mít  možnost zažít školní úspěchy, dohnat spolužáky z běžných rodin, vyrovnat se jim, a tak se snadněji a úspěšněji zapojí do běžného života.

BERTÍKU, DĚKUJEME!!! J